Bize Ulaşın

ESDH Başkanı Doç. Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından pompa, vana ve kompresör sektörlerini tüm yönleriyle ele alan ve POMSAD için hazırlanmış olan Pompa, Kompresör ve Vana Sanayii Sektör Raporu 2019 çalışması tamamlanmıştır.

2019 yılı verilerini kapsayan güncellenen rapor; üç sektörün tanımları ve kapsamlarını ele alarak başlamakta ardından; “Türkiye’de Sanayiinin Gelişimi ve Temel göstergeleri” başlığı altında sektörleri girişim sayıları, istihdam rakamları, üretim değerleri, katma değer, ciro, makine sanayii içindeki paylar, sanayi üretimi, iş gücü verimliliği, dış ticaret rakamları ve pazarlar, rekabet yapısı, firma ölçekleri, karlılık ve faaliyet karları, teknoloji faaliyetleri, üretimde ithal aksam ve parça kullanımı verileri, iç pazar büyüklüğü, gelişme eksenleri başlıkları altında ele almaktadır. Raporda; “Dünya Pompa-Vana-Kompresör Sanayii” başlığı altında; dünya pazar büyüklükleri, gelişme alanları, üretici ve tüketici eğilimleri, dünya ihracat ve ithalat verileri, ithalatçı ve ihracatçı ülkeler ve Türkiye’nin ticaret alanında dünyadaki konumu gibi başlıkları detaylı bir şekilde, grafik ve tablolarla ele alınmaktadır. 

Bir önceki rapora göre içeriği genişletilerek daha detaylı alt gtip bilgileriyle hazırlanmış raporun bu baskısında vakum pompaları ile ilgili veriler de sunulmaktadır. 

Söz konusu sektörlerle ilgili hazıırlanmış tek rapor olma özelliği taşıyan bu raporu temin etmek isteyen POMSAD üyesi olmayan firma ve gerçek kişilerin pomsad@pomsad.org.tr adresinden derneğimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Rapor içeriği için lütfen tıklayınız...

Yukarı