Bize Ulaşın

Değerli Üreticimiz;

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği olarak 1997’den beri Türk Pompa ve Vana Sanayinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğinin arttırılması, araştırma ve geliştirmenin teşviki, sektörümüzün kalkınmasına hizmet edilmesini amaçlarına yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
44 üretici firma ve bu firmalara mensup 57 üyeden oluşan derneğimizin diğer bir amacı da üye sayısını arttırarak etkinliğini güçlendirmektir. Bu nedenle sizleri dernek imkân ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.


1.Avrupa Pompa Üreticileri Derneği(EUROPUMP) ve Avrupa Vana Sanayicileri Derneği(CEIR) yıllık toplantılarına, çalışma grubu, komisyon toplantıları ve teknik gezilere katılma hakkı
2.Sektörümüzü ilgilendiren yürürlüğe girecek Avrupa Direktiflerinden önceden haberdar olma olanağı ve çıkan bültenlere erişim imkanı
3.Bu konudaki çalışma gruplarına katılma olanağı
4.Derneğimizin her yıl yayınlamakta olduğu Sektörümüz ile ilgili Dış Ticaret Envanterini ücretsiz elde etme imkanı
5.Dernek tarafında çevirisi yapılarak yayınlanan teknik yayınlara ücretsiz sahip olma imkanı
6.Derneğimiz internet sitesinde reklam verme olanağı ve firmanızın internet sitesine direkt link imkanı
7.Derneğimiz üyelerini kapsayan katalog ta yer alma ve bu şekilde çeşitli yurt dışı fuarlarda tanıtılma imkanı
8.Dört ayda bir 5000 adet basılarak, sektörle ilgili bütün devlet kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelere ve pompa-vana üreticilerine dağıtılan dernek bülteninde yer alabilme imkanı
9.Hedef ülke pompa-vana üreticileri ile planlanan ikili gezi ve aktivitelere katılma imkanı
10.Derneğimizin Kurucu olarak yer aldığı Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’na aktif katılım ve sektörümüzün sorunlarını aktarma imkanı
11.Dernek olma nedeni ile resmi idarelerde sorunlarımızı daha kolay dile getirme imkanı
12.EUROPUMP ve CEIR ‘in yayınladığı Dünya Pazar raporlarını çok düşük ücretle her yıl elde etme imkanı
13.Yurtiçinde sektörlerimizi ilgilendiren toplantı, seminer ve gelişmelerden haberdar olma imkanı
14.Gerçekleştirilecek ortak Fuar, Kongre ve diğer aktivitelere katılma imkanı
15.Derneği stand açarak katılacağı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda firmanızı tanıtım imkanı
16.2011 yılından itibaren derneğimiz desteğiyle Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan PAWEX- Pompa, Vana, Arıtma Sistemleri, Su, Çevre ve Akışkan Kontrolü Teknolojileri Fuarı’nda dernek üyesi olarak indirimli ücretlerden yararlanma imkanı
17.Sorunlarımızı tek tek firma olarak dile getirmek yerine Dernek olarak çok daha güçlü bir ses olarak dile getirme imkanı
Gibi imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz.
Daha gür bir sesle sorunlarımızı dile getirmek, birlikte sinerji yaratmak ve sektörümüzü güçlendirmek için derneğimizin seçkin üye profilinde sizleri de görmek bizlere gurur verecektir.
Dernek üyeliğinizi işletmeniz için bir gider değil bir yatırım olarak görmenizi temenni ederiz.


Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği


ÜYELİK KOŞULLARI

Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet etmek, pompa-vana veya komponentleri konstrüksiyonu veya imalatında çalışmak ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneklere üye olabilmek koşullarını taşımak POMSAD üyeliğinin ön koşullarıdır.
Asıl Üyeler; Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip tüzel kişilerle, bunların ortağı ve/veya mensubu gerçek kişiler veya Sektöre hizmet vermiş, teknik veya mesleki deneyimiyle Derneğe ve üyelerine katkısı olmuş ve olabilecek, öğretim üyeleri, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu uyarınca fiil ehliyetine sahip bulunmak koşulu ile Derneğe üye olabilirler.
Onursal Üyelik; Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkısı olan veya olması muhtemel bulunan ve Derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere Dernekçe verilen payedir.
Destekleyici Kuruluşlar, Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip olan ve ortağı ve/veya mensubu gerçek kişilerin Derneğe Asıl Üye olma vasfını kazanmasını sağlayan kuruluşlardır. Destekleyici Kuruluş, aynı zamanda Asıl Üye de olabilir.
Tüzel kişi iki Asıl Üyenin yazılı teklifi ve adayın başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu Tüzüğün kendisine verdiği yetkilerle belirleyeceği “üyelik koşullarının” sağlandığını belgelemek suretiyle, başvuruyu inceler ve karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde adayın giriş ve yıllık aidatlarının ödenmesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış olur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.


ÜYELİK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Üyelik Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız), (*) 
Taahhütname (indirmek için tıklayınız) (Antetli Kâğıda uyarlanmış), (*)
• Sanayi Odası Belgesi, (*)
• Kapasite Raporu, (*)
• İkametgâh Senedi,
• Nüfus Cüzdanı Sureti,
• Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatın Yatırıldığı Makbuz Fotokopisi
Yapı Kredi Bankası Etimesgut Şb.
ANKARA Şube Kodu (421) 18503349 no.lu Dernek Hesabı),
IBAN: TR53 0006 7010 0000 0018 5033 49
• 4 Adet Vesikalık Resim,

(*) Öncelikli olarak

Yukarı