Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

10. Pompa Vana Kompresör Kongresi

POMSAD, İTÜ Makine Fakültesi ve ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği içinde, düzenlemekte olduğumuz, amacı; pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, sektör çalışma alanına giren konuları en geniş kapsamda tartışmak, bir yandan imalatçılarımızın ilerlemelerini sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak olan Kongremizin 10.sunun 2020 yılında teması “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” olacak.

Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin üreticisinden kullanıcısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sektörün bütün paydaşlarını küresel ve topyekûn bir dönüşüme zorlayacağı bilinmektedir.
Alt başlıklarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, HAD ve yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standartlar gibi bu sektörün bütün üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi gereken konulardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra temamızla ilintili olarak alt başlıklarımız içerisinde Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Katmanlı İmalat ve Sanal Gerçeklik ve Tasarım konuları da ele alınacaktır. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik Analizler”, “İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı Şehirler”, “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”, Blockchain ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Nano Malzemeler ve Kompozitler” konularını ele alan davetli konuşmacılarımız tarafından katılımcılara konuşmalar yapılacak ve sektörden gelen bildirilerin de sunumları gerçekleştirilecektir. İlaveten Kongre esnasında eş zamanlı olarak teknik eğitimler de verilecektir.

Uzun yıllardır sektörlerimizin bütün paydaşlarının bir araya geldiği tek organizasyon olan Kongremiz; 2020 yılında daha önceki Kongrelerimizden çok daha farklı, dijital dönüşümün sektörlerimizdeki etkilerinin en etkili şekilde görüleceği ve bu kavramlarının katılımcılara en güzel şekilde ifade edileceği bir Kongre olacak.

 

KONGRE SEKRETERYASI

etixlogo.png

Cansın KARASIKI
Telefon: 0 216 360 59 33
e-mail: cansink@etix.com.tr
www.etix.com.tr

DERNEK

pomsad-gri.png

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
Telefon: 0 312 255 10 73
e-mail: pomsad@pomsad.org.tr
www.pomsad.org.tr

sense-1.png